Xịt rửa đường đi nhà xưởng KH AAA Thái Lan

Chà rửa sàn Vinyl nhà xưởng KH SEONG JI Hàn Quốc
Vệ sinh sàn xưởng KH Seonji Hàn Quốc VSIP 2 Bình Dương
19/07/2019
Mẫu đá Terrazzo 3D TKTF 14
Đá Terrazzo Mới Trending TKTF-14
01/09/2019
Mẫu đá Terrazzo 3D TKTF 14
Đá Terrazzo Mới Trending TKTF-14
01/09/2019
Chà rửa sàn Vinyl nhà xưởng KH SEONG JI Hàn Quốc
Vệ sinh sàn xưởng KH Seonji Hàn Quốc VSIP 2 Bình Dương
19/07/2019

Xịt rửa đường đi nhà xưởng KH AAA Thái Lan

Hình ảnh: Xịt rửa đường đi xung quanh nhà xưởng sản xuất giấy AAA Thái Lan

Dịch vụ vệ sinh đường đi, sàn, nền nhà xưởng Khách Hàng công ty sản xuất giấy AAA Thái Lan tại khu công nghiệp VSIP Bình Dương

  • Chà rửa sàn xưởng xung quanh khu vực sản xuất
  • Phun rửa sân bằng máy xịt nước cao áp
  • Tổng vệ sinh nhà xưởng
All in one
09.05.356.285