Lau kính văn phòng KH tòa nhà Cafe Trung Nguyên, Q1