Vệ sinh nhà xưởng

Dịch vụ giặt thảm sử dụng hóa chất công nghệ sinh học và hơi nước dành cho khách hang công ty tại Quận 1 Jireh Hàn Quốc

Các công việc đã thực hiện bao gồm:

  • Tẩy vết bẩn, ố thảm bẩn đã 2 năm chưa giặt
  • Giặt thảm khử trùng thảm
  • Khử trùng văn phòng