29/08/2020

Dịch vụ mài sàn bê tông nhà xe KH Phan Thiết, tỉnh Ninh Thuận

Giới thiệu dự án Mài sàn bê tông văn phòng 🏦 Mô tả: Giám sát đổ sàn bê tông, xoa nền, mài và đánh bóng sàn […]
29/08/2020

Dịch vụ mài sàn bê tông văn phòng KH Quận 11 TPhcm

Giới thiệu dự án Mài sàn bê tông văn phòng 🏦 Mô tả: Lột bỏ keo dán thảm trên bề mặt sàn bê tông. Mài chuẩn […]
09.05.356.285