21/03/2020

Nội quy vệ sinh nhà xưởng, nhà máy thực phẩm

TKT Factory hướng dẫn xây dựng Nội Quy Vệ Sinh Nhà Xưởng, Nhà Máy Chế Biến Thực Phẩm, An Toàn Lao Động. Bạn hãy áp dụng linh hoạt vào cơ sở của mình.
09.05.356.285