Tin Tức

March 25, 2015

Đánh bóng đá Marble KH khu thương mại Parkson Q11

1. Mô tả dự án Dịch vụ đánh bóng đá Marble khu thương mại Parkson, Quận 10 2. Công việc đã thực hiện Đánh bóng sàn đá Marble […]
March 25, 2015

Đánh bóng đá Marble KH Khách sạn Lavender, Q1

1. Mô tả dự án Dịch vụ đánh bóng đá Marble khách sạn Lavender, Quận 1 2. Công việc đã thực hiện Đánh bóng sàn đá […]
March 25, 2015

Đánh bóng đá Marble KH Tòa nhà Cafe Trung Nguyên, Q1

1. Mô tả dự án Dịch vụ đánh bóng đá Marble tòa nhà tập đoàn Cafe Trung Nguyên, Quận 1 2. Công việc đã thực hiện […]
March 25, 2015

Vệ sinh kính văn phòng nhà máy – KH Rohto Vsip Bình Dương

1. Mô tả dự án Dịch vụ vệ sinh kính tòa nhà văn phòng công ty sản xuất dược Phẩm Rohto, VSIP Bình Dương 2. Công việc […]
March 25, 2015

Lau kính văn phòng KH tòa nhà Cafe Trung Nguyên, Q1

1. Mô tả dự án Dịch vụ vệ sinh kính cao ốc văn phòng cho tòa nhà văn phòng của Tập Đoàn Cafe Trung Nguyên, Q1, TPHCM […]
March 25, 2015

Vệ sinh kính tòa nhà Thế Giới Mới, Q1

1. Mô tả dự án Dịch vụ vệ sinh kính cao ốc văn phòng cho thuê Thế Giới mới, Quận1 2. Công việc đã thực hiện Vệ […]
March 25, 2015

Vệ sinh kính tòa nhà HDTC Building, Q1

1. Mô tả dự án Dịch vụ vệ sinh kính cao ốc văn phòng cho thuê HDTC Building, Quận1 2. Công việc đã thực hiện Vệ sinh […]
March 25, 2015

Lau kính tòa nhà cao ốc KH HDTC Buidling, Q1

1. Mô tả dự án Dịch vụ lau kính tòa nhà văn phòng cao ốc, HDTC Building, Q1 2. Công việc đã thực hiện Vệ sinh […]
March 25, 2015

Lau kính nhà cao tầng KH The New World Center, Q1

1. Mô tả dự án Dịch vụ lau kính tòa nhà văn phòng cho thuê The New World Center, Quận1 2. Công việc đã thực hiện […]